Lisätietoja

Hei!

Minä olen Hilu, marraskuussa 50 vuotta täyttävä kansanperinneaktiivi. Minulla on ollut mahdollisuus olla mukana lasten kulttuurisessa harrastustoiminnassa koko ikäni. Ensin harrastajana, sitten ohjaajana ja opiskelujen jälkeen tuottajana ja mahdollistajana.

Moni ystävistäni on ammattimuusikko, -tanssija tai sirkustaiteilija. Harva heistä tekisi nyt unelmatyötään, jos heillä ei olisi ollut mahdollisuutta harrastaa toivelajiaan lapsena ja nuorena. Haluan olla tarjoamassa eväitä elämään tämän haastekampanjan avulla niille lapsille, jotka ilman taloudellista tukea joutuisivat jäämään harrastukset väliin.

Konsertin ja koululaishaasteen tuotto ohjataan lyhentämättömänä syrjäytymisvaarassa olevien lasten harrastamisen tukemiseen Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle -ohjelman kautta.

Suuren suuri kiitos kaikille, jotka osaltaan auttavat synttärilahjani toteuttamisessa. Tehdään yhdessä hyvää!

P.S. Mikäli ette pääse osallistumaan konserttiin, voitte lahjoittaa kampanjalle haluamanne summan. Pelastakaa Lapset ry, tilinumero: FI64 1017 3000 2107 27, BIC: NDEAFIHH, viite: 3010165

Pelastakaa Lapset ry: (Pelastakaa Lapset ry)

Suomessa elää tilastojen mukaan yli 160 000 lasta köyhissä perheissä.

Perheen köyhyys on lapselle isompi asia kuin se, että puuttuu rahaa. Köyhyys vaikuttaa lapsen koko elämään. Se rajoittaa harrastamista ja vaikuttaa kaverisuhteisiin sekä koulunkäyntiin. Köyhyys eristää, tuottaa häpeää ja masennusta. Se voi kaventaa myös tulevaisuuden mahdollisuuksia. Usein lapsi ryhtyy henkilökohtaisesti kantamaan huolta perheen selviytymisestä.

Perheiden taloudelliset ongelmat ovat vahvassa yhteydessä lasten hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Taloudellisissa vaikeuksissa perheet joutuvat usein säästämään lasten harrastuksista ja jopa opinnoista. Pienituloisten perheiden lapset jäävät helposti harrastusten ulkopuolelle ja heillä on heikommat mahdollisuudet jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen.

Pelastakaa Lapset tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista Eväitä Elämälle -ohjelman avulla. Tuki kohdennetaan lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään peruskoulun jälkeen tai osallistua harrastuksiin on uhattuna perheen köyhyyden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Kehittämiskeskus OPINKIRJO (www.opinkirjo.fi)

Jokainen lapsi tarvitsee ja ansaitsee mahdollisuuden harrastukseen, josta hän on kiinnostunut. Harrastamisen esteeksi ei saa tulla perheen sosioekonominen tilanne tai asuinpaikka. Harrastusmahdollisuudet on tuotava lasten ulottuville. Jokainen aikuinen voi tuoda tähän apunsa.

Kehittämiskeskus OPINKIRJO on lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua monipuolisesti tukeva järjestö. Kehitämme nuoria osallistavaa toimintaa ja tuemme harrastuneisuutta eritoten kerhotoiminnan kautta.